Đỗ Thị Ngân Thương
Đỗ Thị Ngân Thương (born March 10, 1989 in Hanoi) is a Vietnamese artistic gymnast. Thương is the 2005 Southeast Asian Games and 2007 Southeast Asian Games champion on the balance beam and 2007 bronz...