Aegospotami
Aegospotami (Αἰγὸς Ποταμοί) or Aegospotamos (i.e. Goat Streams) is the ancient Greek name for a small river issuing into the Hellespont (Modern Turkish Çanakkale Boğazı), northeast of Sestos.At its mo...
Aegospotami - Wikipedia