Asociación Mutual Israelita Argentina
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) is a Jewish Community Center located in Buenos Aires, Argentina.It is named (in English)Argentine Jewish Mutual Aid Society,Argentine Israelite Mutual (Aid...
Asociación Mutual Israelita Argentina - Wikipedia