Asociación de Profesores y Monitores de Llingua Llïonesa
The Asociación de Profesores y Monitores en Llingua Llïonesa or APMLL (Leonese Language Teachers and Monitor Association) is a Leonese language association where are integrated the teachers and monito...
Asociación de Profesores y Monitores de Llingua Llïonesa - Wikipedia