Australia - Sri Lanka relations
Australia – Sri Lanka relations are foreign relations between Australia and Sri Lanka. Australia has a high commission in Colombo. Sri Lanka has a high commission in Canberra
After gaining indepen...
Australia - Sri Lanka relations - Wikipedia