Dhovemi of the Maldives
Dhovemi Kalaminja Siri Thiribuvana-aadiththa Maha Radun (Dhivehi: ދޮވެމި ކަލަމިންޖާ ސިރީ ބަވަނަ އާދީއްތަ މަހާ ރަދުން) or Donei Kalaminjaa (Dhivehi: ދޮނެއި ކަލަމިންޖާ) was the second king of the Maldiv...
Dhovemi of the Maldives - Wikipedia