Shaoshan, Shaoshan
Shaoshan Township (simplified Chinese: 韶山乡; traditional Chinese: 韶山鄉; pinyin: Shaoshan Xiang) is an rural township in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The township ...
Yintian, Shaoshan
Yintian Town (simplified Chinese: 银田镇; traditional Chinese: 銀田鎮; pinyin: Yintian Zhen) is an urban town in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The town is divided into...
Ruyi, Shaoshan
Ruyi Town (simplified Chinese: 如意镇; traditional Chinese: 如意鎮; pinyin: Ruyi Zhen) is an urban town in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The town is divided into ten v...
Yongyi, Shaoshan
Yongyi Township (simplified Chinese: 永义乡; traditional Chinese: 永義鄉; pinyin: Yongyi Xiang) is an rural township in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The township is d...
Yongyi, Shaoshan - Wikipedia
Yanglin, Shaoshan
Yanglin Township (simplified Chinese: 杨林乡; traditional Chinese: 楊林鄉; pinyin: Yanglin Xiang) is an rural township in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The township is...
Daping, Shaoshan
Daping Township (simplified Chinese: 大坪乡; traditional Chinese: 大坪鄉; pinyin: Daping Xiang) is an rural township in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The township is d...
Daping, Shaoshan - Wikipedia
Qingxi, Shaoshan
Qingxi Town (simplified Chinese: 清溪镇; traditional Chinese: 清溪鎮; pinyin: Qingxi Zhen) is an urban town in Shaoshan City, Xiangtan City, Hunan Province, China.
The town is divided into f...