Dutch Reformed Church in South Africa
The Dutch Reformed Church "DRC" in South Africa is divided into three sister churches, Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK), Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK), and Gereformeerde Kerke (GK).The NGK, wh...