Eito Yasutoko
Eito Yasutoko is a Japanese professional vert skater. Eito won a gold medal at the 2003 Gravity Games and a Gold medal at the 2005 X Games in England.Best Tricks Twister, 1080 California Roll, Double ...
Eito Yasutoko - Wikipedia