Frederiksberg Ældre Kirkegård
Frederiksberg Ældre Kirkegård is a cemetery in Frederiksberg, Copenhagen. It was established in 1734 at the back of Frederiksberg Church.
Frederiksberg Ældre Kirkegård - Wikipedia