Hiroshi Hoketsu
Hiroshi Hoketsu (法華津 寛, Hoketsu Hiroshi, born March 28, 1941) is a Japanese equestrian rider who competed in the 1964 Summer Olympics, finishing 40th in show jumping. Hoketsu also qualified fo...
Hiroshi Hoketsu - Wikipedia