Hong Chengchou
Hong Chengchou or Hung Cheng-chou (Chinese: 洪承疇; pinyin: Hóng Chéngchóu; Pe̍h-ōe-jī: Hông Sêng-tiû; born 1593 - died 1665) was a military commander from Fujian at the end of the Ming Dynas...
Hong Chengchou - Wikipedia