Isaac Israeli ben Solomon
Isaac Israeli ben Solomon (Hebrew: Yitzhak ben Shlomo ha-Yisraeli; Arabic: Abu Ya'qub Ishaq ibn Suleiman al-Isra'ili) (c. 832 – c. 932), also known as Isaac Israeli the Elder and Isaac Judaeus, ...
Isaac Israeli ben Solomon - Wikipedia