Ji Sheng
Ji Sheng (simplified Chinese: 计盛; traditional Chinese: 計盛; pinyin: Jì Shèng; Wade–Giles: Chi Sheng), was a Chinese imperial painter during the Xuande era of the Ming Dynasty. His birth...
Ji Sheng - Wikipedia