Kösem Sultan
Kösem Sultan ([cøˈsem sulˈtan]) (fully Devletlu İsmetlu Mahpeyker Kösem Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şân Hazretleri; c. 1590 – 3 September 1651) – also known as Mahpeyker Sultan ([mahpejˈkeɾ sulˈtan]) – w...
Kösem Sultan - Wikipedia