Kaulana Nā Pua
Kaulana Nā Pua (literally, "Famous are the flowers") is a Hawaiian patriotic song written by Eleanor Kekoaohiwaikalani Wright Prendergast (April 12, 1865 – December 5, 1902) in 1893 for members of the...
Kaulana Nā Pua - Wikipedia