Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2
Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2 or Gwangmyeongseong-3 ho 2-hogi (Chosŏn'gŭl: 《광명성―3》호 2호기; hancha: 光明星3號2號機; MR: Kwangmyŏngsŏng-3 ho 2-hogi; RR: Gwangmyeongseong-3 ho 2-hogi; Engli...
Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2 - Wikipedia