Lê Quý Đôn
Lê Quý Đôn (黎貴惇, 1726–1784) was an 18th-century Vietnamese philosopher, poet, encyclopedist, and government official. His pseudonym was Quế Đường. He was a native of Duyen Ha village in present-day Th...
Lê Quý Đôn - Wikipedia