Laurentia Tan
Laurentia Tan Yen Yi (/lɒˈrɛnʃə/ lo-REN-shə; Chinese: 陈雁仪; pinyin: Chén Yànyí, pronounced [tʂə̌n jɛ̂n í]) (born 24 April 1979), is a United Kingdom-based Singaporean Para-equestrian competitor...
Laurentia Tan - Wikipedia