Liang Shih-chiu
Liang Shih-chiu (January 6, 1903 – November 3, 1987), also romanized as Liang Shiqiu, and also known as Liang Chih-Hwa(梁治華), was a renowned educator, writer, translator, literary theorist and lexicogr...
Liang Shih-chiu - Wikipedia