Lusine Zakaryan
Lusine Zakaryan, born Svetlana Zakaryan Լուսինե Զաքարյան, Лусинэ (Светлана) Абетовна Закарян (1 June 1937, Akhaltsikhe, Georgian SSR – 30 December 1991), was an Armenian soprano. She grew up in the Sa...
Lusine Zakaryan - Wikipedia