Matjaž Smodiš
Matjaž Smodiš (born December 13, 1979 in Trbovlje, SR Slovenia SFR Yugoslavia) is a retired Slovenian professional basketball player.
Smodiš' previous teams were Krka Novo Mesto of the Slovenian L...
Matjaž Smodiš - Wikipedia