Chaim Zanvl Abramowitz
Chaim Zanvl Abramowitz (Yiddish: חיים זאנוויל אבראמאוויטש, Hebrew: חיים זנוויל אברהמוביץ‎), known as the Ribnitzer Rebbe (ריבניצער רבי), was considered a great Hasidic tzadik and miracle...
Chaim Zanvl Abramowitz - Wikipedia
Hayyim Tyrer
Hayyim ben Solomon Tyrer (Hebrew: חיים בן שלמה טירר‎) was a Hasidic rabbi and kabbalist. After he had been rabbi at five different towns, among them Mogilev, Czernowitz and Botoșani, he sett...
David Solomon Eibenschutz
David Solomon Eibeschutz (Hebrew: דוד שלמה אייבשיץ) (alternate English: David Shlomo Eibeschitz) was born in Ozerjany, Ukraine in 1755.
His father's name was Yerachmiel. He was a Russian-born rabb...