ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - EILEITHYIA CAVE CRETE
Ἡ Ειλειθυία ἤ Ἐλευθώ εἶναι ἡ Θεά πού εφορεύει στόν τοκετό κατά τον Όμηρο και Ἠσίοδο. Βοηθάει στήν ἀπελευθέρωση τῆς ἐγκύου καί εἶναι προστάτης τῶν ἐπιτόκων. Εἶναι κόρη τοῦ Δία καί τῆς Ἥρας και ἀδελφή τ...
Kalaureia
Kalaureia (Ancient Greek: Καλαυρεία) or Calauria or Kalavria (Modern Greek: Καλαυρία) is an island close to the coast of Troezen in the Peloponnesus of mainland Greece, part of the modern isl...
Kalaureia - Wikipedia
Dimini
Dimini (Greek: Διμήνι; older form: Diminion) is a village near the city of Volos, in Thessaly (central Greece), in Magnesia. It was the seat of the municipality of Aisonia. The name Aisonia dates ...
Pellana
Pellana (Greek: ἡ Πέλλανα, Paus. iii. 20. § 2; τὰ Πέλλανα, Strabo viii. p. 386; Πελλήνη, Xen. Hell. vii. 5. § 9; Polyb. iv. 81, xvi. 37; Plut. Agis, 8), was a city of Laconia, on the Eurotas rive...
Pellana - Wikipedia
Mitrou
The archaeological site of Mitrou is located on a tidal islet in the Gulf of Atalanti, in East Lokris in Central Greece. Excavation of the site is conducted under the direction of the American School ...
Poliochne
Poliochne', often cited under its modern name Poliochni (Greek: Πολιόχνη), was an ancient settlement on the east coast of the island of Lemnos. It was settled in the Late Chalcolithic and earliest...
Poliochne - Wikipedia
Lefkandi
Lefkandi (Modern Greek: Λευκαντί) is a coastal village on the island of Euboea, Greece. Archaeological finds attest to a settlement on the promontory locally known as Xeropolis, while several associat...
Lefkandi - Wikipedia
Nichoria
Nichoria (Greek: Νιχώρια) is a site in Messenia, on a ridgetop near modern Rizomylos, at the northwestern corner of the Messenian Gulf. From the Middle to Late Bronze Age it cultivated olive and t...
Dodona
Dodona (Doric Greek: Δωδώνᾱ, Dōdṓnā, Ionic and Attic Greek: Δωδώνη, Dōdṓnē) in Epirus in northwestern Greece was an oracle devoted to a Mother Goddess identified at other sites with Rhea or Gaia, but ...
Dodona - Wikipedia
Asine
Asine (/ˈæsɨniː/; Ἀσίνη) was an ancient Greek city of Argolis. It was mentioned by Homer as part of the kingdom of Diomedes, king of Argos. In 740 BC, the Argives destroyed the city because its citize...
Asine - Wikipedia
Trachis
Trachis (Ancient Greek: Τραχίς) was a region in ancient Greece. Situated south of the river Spercheios, it was populated by the Malians.Its main town was also called Trachis until 426 BC, when it...
Thoricus
Thoricus (or Thorikos) was an ancient Greek city in southern Attica, where lead and silver was mined. There is a theatre dating from ca. 525-480 BC.
The site was inhabited from the Neolithic Age (...
Assiros
Assiros (Greek: Άσσηρος, formerly Guvesne, Bulgarian: Гвоздово, Gvozdovo) is a village and a former municipality in the Thessaloniki regional unit, Greece. Since the 2011 local government refo...
Toumba (Thessaloniki)
Toumba is a quarter of east side Thessaloniki, Greece. It is divided into Ano Toumba and Kato Toumba (Upper and Lower Toumba) by a flume, and it is part of 4th Division of Thessaloniki Municipality. I...
Toumba (Thessaloniki) - Wikipedia
Kynos
Kynos or Cynus (Ancient Greek: Κύνος) is an ancient settlement site with finds of the Bronze and Early Iron Age, which was discovered on the edge of the town of Livanates in Central Greece. The ...
Kynos - Wikipedia
Thermos (Aetolia)
Thermos (/ˈθɜrmɒs/; also known as Thermon /ˈθɜrmən/ or Thermum; Greek: Θέρμος) was an ancient Greek sanctuary, which served as the regular meeting place of the Aetolian League. Its focal point was the...
Thermos (Aetolia) - Wikipedia
Koukonesi
Koukonesi is a small island, situated in the Moudros harbour, west of Poliochne, on the island of Lemnos in the Aegean Sea. The island is a very important archaeological find due to its possible links...
Iklaina
Iklaina (Greek: Ίκλαινα) is a historic village in the municipal unit of Pylos, Messenia, Greece. It is situated in low hills, approximately 10 km to the northeast of the town of Pylos. Import...
Kerameikos
Keramikos (Greek: Κεραμεικός) is an area of Athens, Greece, located to the northwest of the Acropolis, which includes an extensive area both within and outside the ancient city walls, on both side...
Kerameikos - Wikipedia
Iolcos
Iolcos (/aɪˈɒlkɒs/; also rendered Iolkos or Iolcus /aɪˈɒlkəs/; Greek: Ιωλκός) is an ancient city, a modern village and a former municipality in Magnesia, Thessaly, Greece. Since the 2011 local governm...
Iolcos - Wikipedia
Eileithyia Cave
Eileithyia Cave (also the Cave of Eileithyia) was a Neolithic, Minoan and Mycenaean sacred cave dedicated to the goddess of childbirth, Eileithyia, on the island of Crete.
The cave is one kilomete...
Pavlopetri
The city of Pavlopetri (Greek: Παυλοπέτρι), underwater off the coast of southern Laconia in Peloponnese, Greece, is about 5,000 years old, and is the oldest submerged archeological town site. The ...
Pavlopetri - Wikipedia
Aiani
Aiani (Greek: Αιανή) or Kalliani is a town and a former municipality in the Kozani regional unit, Greece. Since the 2011 local government reform it is part of the municipality Kozani, of which it ...
Aiani - Wikipedia
Arna, Greece
Arna (Greek: Άρνα) is a village on the eastern slopes of the Taygetus mountain range, at an altitude of 700m to 850m (2,300 to 2,800 feet).Located in Laconia, in the Peloponnese, it used to form ...