O. N. V. Kurup
Ottaplakkal Nambiyadikkal Velu Kurup (Malayalam: ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലു കുറുപ്പ്; born 27 May 1931), popularly known as O. N. V. Kurup (Malayalam: ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്) or simply O. N. V. (M...
O. N. V. Kurup - Wikipedia