Official condemnation of Romanian communism regime
The Presidential Commission for the Study of the Communist Dictatorship in Romania (Romanian: Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România), also known as the Tismăneanu C...