Pawishiana language
Pawishiana (Pauixiana) is an extinct Cariban language.