Qiu Ying
Qiu Ying (Chinese: 仇英; pinyin: Qiú Yīng; Wade–Giles: Ch'iu Ying; 1494? – 1552) was a Chinese painter who specialized in the gongbi brush technique.Qiu Ying's courtesy name was Shifu ...
Qiu Ying - Wikipedia