Shambala language
Shambala or Shambaa is a Bantu language of Tanzania.
Shambala, also Kishambala, (ki)Sambaa, (ki)Shambaa is spoken by the Shambaa in the Usambara mountains in the Lushoto District and Muheza Distri...