Te Wharerahi
Te Wharerahi (c.1770-18??) was a highly respected rangatira (chief) of the Ipipiri (Bay of Islands) area of Aotearoa/New Zealand.
Aside from other connections, he was Ngati Tautahi. His mother was...
Te Wharerahi - Wikipedia