Theodore Kavalliotis
Theodore Kavalliotis (Greek: Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, Romanian: Teodor Kavalioti, 1718 – 11 August 1789) was a Greek Orthodox priest, teacher and a figure of the Greek Enlightenment....
Theodore Kavalliotis - Wikipedia