Trần Tế Xương
Trần Tế Xương (chu Han 陳濟昌) also known by the pen name Tú Xương (Mặc Trai, Mộng Tích, Tử Thịnh 5 September 1870 - 29 January 1907) was a Vietnamese poet and satirist. His poems frequently targeted the...