Utkuhiksalik dialect
Utkuhiksalik, Utkuhikhalik, Utkuhikhaliq, Utkuhiksalingmiutitut, Utkuhiksalingmiutut, Utkuhiksalingmiut Inuktitut, Utku, Gjoa Haven dialect is a sub-dialect of Natsilingmiutut (Nattiliŋmiut) dialect o...