Wang Zhongyu
Wang Zhongyu (Chinese: 王仲玉; pinyin: Wáng Zhòngyù; Wade–Giles: Wang Chung-yü); Date of birth unknown, was a Chinese painter during the Hongwu era of the Ming Dynasty (1368–1398).Wang ...
Wang Zhongyu - Wikipedia