Xiao Youmei
Xiao Youmei (Chinese: 蕭友梅, 1884-1940, styled as Sihe 思鹤 and Xueming 雪明; formerly transliterated Shio Yiu-mei) was a noted Chinese music educator and composer.
Xiao was born in Zhongshan County, Gu...
Xiao Youmei - Wikipedia